درباره ما


متن صفحه درباره ما در این قسمت قرار دارد

محبوبه آرمند

مدیر داخلی شرکت

کارشناس نرم افزار
برنامه نویس وب سایت
همکاری با شرکت از سال 93 تا کنون

و...

مهشید حق بین

برنامه نویس

کارشناس ارشد
ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
برنامه نویس وب سایت
مسئول شبکه های اجتماعی شرکت

سپیده سادات مظلومی

برنامه نویس

کارشناس مهندسی نرم افزار

برنامه نویس وب سایت
دارای 2سال سابقه کار

و ...

سید محمد حسینی

مدیر عامل شرکت

برنامه نویس وب سایت

برنامه نویس موبایل

دارای بیش از 15 سال سابقه

و ...

مهدی کرد

کارشناس it

برنامه نویس سمت سرور

کارشناس امنیت سایت
طراح و برنامه نویس سایت

دارای 2سال سابقه کار

نگار عباسی

گرافیست

کارشناس مهندسی نرم افزار

طراحی گرافیک

طراح ui

دارای 3سال سابقه کار

رومینا روهنده

برنامه نویس

کارشناس مهندسی نرم افزار

برنامه نویس وب سایت
متخصص سئو
دارای 3سال سابقه کار

محسن صفری

برنامه نویس

برنامه نویس وبسایت

برنامه نویس موبایل

دارای اندکی سابقه کاری D:

و ...